Pozadí

Návrh a digitalizace DPS

Plošné spoje jsou navrhovány v programu PADS Router. Pro návrh je možné dodat schéma zapojení z programů PADS Logic nebo OrCAD.V7, OrCAD.V9, případně jen jeho ruční nákres nebo obrázek. Provádíme také digitalizaci spojů z ručně navržených podkladů nebo podle dodaného vzorku osazené nebo neosazené jednostranné nebo dvoustranné desky (reverse engineering). Toto lze využít např. pro výrobu náhradních dílů starších zařízení, ke kterým již není dostupná žádná dokumentace. Děláme také úpravy výrobních podkladů pro desky, ke kterým není k dispozici jejich návrh, ale existují pouze výrobní data.

Návrh desek plošných spojů

Výrobní podklady DPS

Na základě výstupních dat z různých návrhových systémů připravujeme kompletní podklady pro výrobu DPS včetně zpracování vrtacích dat, výkresů pro frézování a drážkování a informací pro zadání výroby.

Podklady pro návrh:

  • výkres s rozměry plošného spoje, vyznačením otvorů a popř. součástek s definovaným umístěním
  • rozpiska součástek s typem součástky a jejím pouzdrem (PDF, excel)
  • schéma (tužkou, PDF, DXF,Corel Eagle V3.55 a vyšší, Orcad do V9, PowerLogic nebo PADS Layout)

Návrhová pravidla pro plošné spoje

Při návrhu DPS musí konstruktér zohlednit všechny požadavky pro optimální nastavení pravidel v návrhovém systému, které jsou z technologického hlediska závislé na tloušťce desky a Cu fólie. Vychází se především z požadavků zákazníka na tloušťku a typ základního materiálu, proudových odběrů pro napájení a výkonové spoje (určení tloušťky Cu fólie a šířky spojů), použitá pouzdra součástek, vlivu prostředí a způsobu užití osazené DPS a technologických možnosti výrobce. K tomu používáme následující tabulku, ve které jsou zobrazeny kombinace šířek spojů, izolačních mezer, vrtání a mezikruží v závislosti na tloušťce desky a Cu fólie.

Návrhová pravidla pro plošné spoje - tabulka, formát PDF